คำคม

ความหมายของคำคม น. ถ้อยคำที่หลักแหลมชวนให้คิด. คำคมภาษาอังกฤษ (n) epigram, See also: witticism, wisecrack, celebrated remark, well-known saying, Example: ผมช่วยคิดคำ … อ่านต่อ