ตัวตึง

ความหมาย ตัวตึง (คำวัยรุ่น) ตัวเต็ง , เป็นตัวท็อป  ความหมาย ตัวตึง (วิกิ) ผู้ที่มีความสามารถหรือจุดแข็งที่โดดเด่นในด้านต่างๆ หรือมีพฤติกรรมที่เตะตาผู้คน ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ในการแข่งขันเสมอไป ตัวอย่าง … อ่านต่อ

ความหมายเด็กอ่อน เด็กทารก

ทารก (อังกฤษ: infant) คือ เด็กแบเบาะ หรือ เด็กเล็ก ๆ ทั่วไปหมายถึงเด็กอายุระหว่าง 1 เดือนขึ้นไป จนถึง 1-2 ปี โดยทารกอายุน้อยกว่า 1 เดือน เรียกว่า ทารกแรกเกิด (อังกฤษ: newborn, neonate) เด็กอายุ 1-2 ปี … อ่านต่อ