แคลเซียม (Calcium)

แคลเซียม (Calcium) เป็นธาตุเคมีที่มีสัญลักษณ์เคมี Ca และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในร่างกายของมนุษย์และสัตว์อื่น ๆ ซึ่งมีหน้าที่หลากหลายในร่างกาย เป็นส่วนหนึ่งของโครงกระดูกและฟันที่ช่วยให้เข้าใจความแข็งแกร่ง และเป็นตัวกลางในการส่งน้ำหนักของเซลล์ นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการปรับสมดุลของกรด-เบสในร่างกาย รวมถึงมีบทบาทในกระบวนการการกล้ามเนื้อ การกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์และประสิทธิภาพการทำงานของระบบประสาท เป็นต้น

ความต้องการแคลเซียมของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันออกไป แต่ในทั่วไปแล้ว ผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่ 19 ปีขึ้นไปควรบริโภคแคลเซียมประมาณ 1000-1300 มิลลิกรัมต่อวัน และผู้สูงอายุควรได้รับปริมาณที่สูงขึ้น เนื่องจากปริมาณแคลเซียมในร่างกายลดลงเมื่อมีอายุเพิ่มขึ้น

แคลเซียมสามารถหาได้จากอาหารที่บริโภค เช่น นมและผลิตภัณฑ์นม ถั่วเหลือง อาหารที่เค็ม ลูกเกด และอาหารที่เสริมแคลเซียมเป็นต้น หากคิดว่าตนเองมีขาดแคลเซียม ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อขอคำแนะนำและการใช้เสริมแคลเซียมที่เหมาะสมค่ะ

Rege