หอย

หอย ประวัติความเป็นมา

หอยเป็นสัตว์ทะเลที่อยู่ในกลุ่มของไข่มุกหรือหมึกและสัตว์เนื้ออื่น ๆ ที่มีเปลือกหุ้มแข็งซึ่งช่วยปกป้องร่างกายจากสิ่งแวดล้อมภายนอก มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า “มอลลัสกลอเบอส์” (Mollusca) ซึ่งเป็นไฟลัมที่กว้างและมีหลายสายพันธุ์ มีหอยที่อาศัยอยู่ในทั้งทะเลและน้ำจืด แต่ส่วนใหญ่จะพบที่ทะเลมากกว่า

หอยมีความหลากหลายทั้งในรูปร่างและขนาด มีหอยที่มีขนาดเล็กเท่าเมล็ดประมาณ 1 มิลลิเมตรและมีหอยที่มีขนาดใหญ่ถึงกว่า 1 เมตร เช่นหอยชั้นเดียว (Solenidae) หรือหอยประจำบ้าน (Helicidae)

หอยมีความสำคัญต่ออาหารและเศรษฐกิจมนุษย์

หอยมีความสำคัญต่ออาหารและเศรษฐกิจมนุษย์มากมาย มีหลายชนิดของหอยที่มีค่าในการบริโภค ได้แก่หอยนางรม หอยแครง หอยเชลล์ หอยหวาน หอยเปราะ เป็นต้น หอยยังถูกนำมาปรุงอาหารในหลายวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นแหล่งเก็บเงินได้สำคัญในอุตสาหกรรมประมง

การมีชีวิตของหอย

การมีชีวิตของหอยมีมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์โบราณ มีการค้นพบซากหอยในที่ซากสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และหอยมีบทบาทในเรื่องราวต่าง ๆ ในวรรณคดีและตำนาน ในปัจจุบันเรายังใช้หอยในการศึกษาวิทยาศาสตร์และอนุรักษ์ธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีการเพาะเลี้ยงหอยเพื่อการค้าและอุทยานทางธรรมชาติ