ปอด


ปอดคืออวัยวะส่วนหนึ่งของระบบทางเดินหายใจที่อยู่ในระบบทางเดินหายใจบนสัตว์เลี้ยงลม ซึ่งปอดอยู่ภายในหลอดลมที่เรียกว่าหลอดลมหลัง (trachea) และหลอดลมหลังแบ่งเป็นหลายช่องทางเล็ก ๆ ที่เรียกว่าหลอดลมหลังที่แยกออกเป็นหลายช่องทางเล็ก ๆ ที่เรียกว่าหลอดลมหลังแบ่งเป็นหลายช่องทางเล็ก ๆ ที่เรียกว่าหลอดลมหลัง (bronchioles) และสุดท้ายเป็นช่องที่เล็กมากที่สุดที่เรียกว่าเอียง (alveoli) ที่มีขนาดเล็กมากและมีจำนวนมาก

หน้าที่หลักของปอดคือการแลกเปลี่ยนก๊าซระหว่างออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการหายใจ ปอดทำหน้าที่ดูดออกซิเจนจากอากาศที่เข้ามาผ่านทางเดินหายใจและนำเข้าเลือด พร้อมกับขับคาร์บอนไดออกไซด์จากเลือดและปล่อยออกมาผ่านทางเดินหายใจ

การทำงานของปอดช่วยให้ร่างกายได้รับออกซิเจนที่จำเป็นสำหรับการทำงานของระบบอื่น ๆ ในร่างกาย เช่น การพลัดถลายสารตกค้างในเลือด และการสร้างพลังงาน ปอดยังเป็นส่วนสำคัญในการควบคุมระดับกรด-เบสในร่างกาย และมีบทบาทในระบบภูมิคุ้มกันโด้เล็งในการป้องกันการติดเชื้อและโรคต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเก็บเอาสารต่าง ๆ เช่น สารพิษหรือสิ่งสกปรกที่อาจเข้ามาพิษในอากาศที่เราหายใจเข้าไปได้