ปลากระดี่

ปลากระดี่คือชื่อทางวิชาศาสตร์สำหรับกลุ่มปลาที่อยู่ในวงศ์สกายวิเศษ (Perciformes) และมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Betta splendens หรือ Betta splendens splendens (พื้นที่ของปลากระดี่ตัวเองมีที่มาจากแถบน้ำจืดในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชีย อาทิเช่น ประเทศไทย กัมพูชา ลาว และเวียดนาม) ปลากระดี่เป็นปลาน้ำจืดขนาดเล็กที่มีความสวยงามและเป็นที่นิยมในการเลี้ยงในบ่อน้ำขนาดเล็ก มักมีการแข่งขันกันเพื่อดูความงามของสีและการประพฤติกรรมของปลากระดี่