คำคม

ความหมายของคำคม

น. ถ้อยคำที่หลักแหลมชวนให้คิด.

คำคมภาษาอังกฤษ


(n) epigram, See also: witticism, wisecrack, celebrated remark, well-known saying, Example: ผมช่วยคิดคำคมเด็ดๆ ไปเชียร์ผู้นำของเขา, Count Unit: คำ, Thai Definition: ถ้อยคำที่หลักแหลมชวนให้คิด

อ้างอิง

dict.longdo.com/